Hårmineralanalys

Vem kan ha nytta av att göra en hårmineralanalys?
Alla kan ha nytta av att göra en hårmineralanalys. Resultatet ger en god inblick i den egna hälsan. Den som har mest nytta av att göra en hårmineralanalys är en person som:
 • Mår dåligt utan att hitta orsaken
 • Stressar mycket (fysiskt eller psykiskt)
 • Äter en obalanserad diet
 • Tar kosttillskott
 • Vill förebygga sjukdomar
 • Är särskilt intresserade av sin egen hälsa
 • Kan ha medfödda obalanser
 • Är ständigt trött
 • Har besvär med sömnen
 • Har svårt att slappna av
 • Har svår PMS
Vad visar analysen.
Analysresultatet ger en bra bild av kroppens inre miljö.
Den avslöjar kroppens näringsstatus, metaboliska typ, viktiga hormonbalanser och visar hur effektivt kroppen hanterar de olika näringsämnena. Den visar även ansamling av tungmetaller och toxiciteter som t.ex. kvicksilver, bly och arsenik samt hur väl man avgiftar dessa. Det unika med hårmineralanalysen är att den tittar på förhållandet mellan viktiga mineralpar som måste befinna sig i jämnvikt mot varandra för att kroppen ska kunna vara i balans. Om t.ex. kalcium är dominant gentemot magnesium så kan kroppen inte utnyttja magnesium fullt ut. Du kan alltså ha brist på magnesium fast du äter det eftersom dess antagonist kalcium försämrar upptaget. 

Hur går provtagningen till?
Hårprovet klipper jag från nacken (ca 150 mg), endast 2-3 cm närmast hårbotten används. Det skickas sedan till  http://traceelements.com i Dallas Texas och analyseras. Efter ca 3-4 veckor har vi ett svar på svenska och då bokar du ett kostnadsfritt återbesök som jag går igenom med dig så du förstår analysen.

OBS! Permanentat, färgat eller blekt hår kan inte användas. Invänta ny utväxt av håret under 6-8 veckor. Använd ej heller medicinska schampon som innehåller zink eller selen innan provtagningstillfället.

Boka tid i Vimmerby ring 070-523 13 44
Analys av näringsmineraler och tungmetaller.
Mineralantagonister

Se fem informativa videos med DR DAVID L WATTS TRACE ELEMENTS, INC.

Klicka på YouToube så får du helskärm. Vill du ha undertext på svenska så klicka på kugghjulet > engelska > översätt automatiskt > bläddra ner till svenska och klicka .