Levande Blodanalys

Här nedan ser du olika fenomen som kan finnas i blodet.
Hur ser ditt blod ut?

Myntrullar

Samlade i en klump, ofta med inflammation.

Citronformade
röda blodkroppar

 pga dålig matsmältning av protein.

Kantiga Röda blodkroppar (rbk)

För lite antioxidanter i cellväggarna. Rbk har nedsatt funktion.

Macrocyter

Rbk större än normalt indikerar låg vitamin B12 och folsyra.

Mikrocyter

Rbk mindre än normalt indikerar låg järnnivå vid tillverkning i benmärgen.

Skuggceller

Rbk som inte fungerar längre pga mjältfunktionen är nedsatt.

Målceller

Gamla röda rbk som ej har rensats bort av mjälten. Rbk lever i ca 120 dagar.

Trombocyter

Blodplättar som har klumpat ihop sig vilket ökar risken för blodpropp.

Kylomikroner

Fettpartiklar från maten. Hur mycket beror på gall- och leverfunktion. 

Kristaller

Kan bli sura partiklar t.ex. urinsyra. Indikerar oftast nedsatt njurfunktion.

Röda kristaller

Är ett bakteriellt ferment av gallsyra, indikerar en läckande tarm.

Protoplast

Indikerar en dålig avgiftning av slaggprodukter.

 Svampmycel

Indikerar oftast en tarmdysbios och nedsatt lymfocytaktivitet.

Neutrofil

Fagosytos (ätarceller, äter upp)  bakterie, svamp och skadad vävnad.

Eosinofil

Ökar med allergi, parasit- och svampinfektion, inflammation.

Basofil

Producerar inflammatoriska och allergiska ämnen som histamin och heparin.

Monocyt

Fagocytos av bakterier, svamp, protozoa, skadad vävnad. Omvandlas till makrofager.

Lymfocyt

Producerar antikroppar mot bakterier, svamp, virus och tumörer.

Torrblodanalys

Så här går en blodanalys till:

 

En blodanalys går till så att jag sticker dig i fingret och därefter analyserar jag ditt blod i mitt mikroskop. Varje droppe blod ger en blodbild som är unik för varje person. Det är som ett fingeravtryck. Jag letar inte efter tecken på sjukdomar, utan mer efter indikationer i blodet på bristande funktioner i kroppen.

 

Blodet visas på en dataskärm där jag kan förklara för dig vad vi ser.

Detta ger mig värdefull information till att kunna ge dig optimal behandling.
Avvikelser visar sig som olika tecken i blodet. Här är de vanligaste förekommande orsakerna till dessa tecken:

  • Förekomst av Fria radikaler (antioxidantbrist) påverkar den mänskliga kroppen negativt så att cellskador och sjukdom lättare uppstår. De påskyndar även vårt fysiska åldrande.

  • Störningar i matsmältningen, näringsupptaget och kroppens reningsfunktioner.

  • Näringsobalanser som påverkar kroppen negativt.

  • För stor produktion av ​stresshormoner och annan hormonobalans.​

Undersökning och behandling är inte en ersättning för läkarvård
men ger värdefull information om hur kroppens biokemi fungerar. Rätt använt ger det dig bästa förutsättning för att kunna hålla dig frisk eller understödja en läkeprocess.

Boka tid i Vimmerby ring 070-523 13 44