Under två dagar var jag på Inre Harmonimässan i Solna
och föreläste om A.G.E. värdet. Det var trevligt och många var intresserade och scannade sig senare i vår monter.

Bromsa ditt åldrande - mät ditt A.G.E. värde.